Milk Tea Smoothies

Milk Tea Smoothie with OREO (OREO黑曲奇奶茶雪冰斯) Quick shop
Milk Tea Smoothie with OREO (OREO黑曲奇奶茶雪冰斯)

Milk Tea Smoothie with OREO (OREO黑曲奇奶茶雪冰斯)

£0.00

View product
Milk Tea Smoothie with Roasted Tea Jelly (雪冰斯奶茶冻) Quick shop
Milk Tea Smoothie with Roasted Tea Jelly (雪冰斯奶茶冻)

Milk Tea Smoothie with Roasted Tea Jelly (雪冰斯奶茶冻)

£0.00

View product